> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc luôn là lực lượng tích cực giữ gìn an ninh lương thực thế giới
 Mới nhất:2019-10-16 18:04:30   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Chính phủ Trung Quốc ngày 14/10 công bố sách trắng “An ninh lương thực của Trung Quốc”, đi sâu trình bày chiến lược an ninh lương thực Trung Quốc, thể hiện đầy đủ đóng góp tích cực của Trung Quốc cho giữ gìn an ninh lương thực thế giới, thúc đẩy cùng phát triển, đề ra chủ trương chính sách về vấn đề lương thực của Trung Quốc trong tương lai. Sách trắng đã mở ra cánh cửa cho thế giới tìm hiểu an ninh lương thực Trung Quốc, cũng chứng minh đầy đủ Trung Quốc là lực lượng tích cực luôn đóng góp cho an ninh lương thực thế giới.

Sách trắng cho biết, sản lượng lương thực Trung Quốc hiện nay chiếm khoảng 1/4 thế giới, lương thực bình quân đầu người cao hơn mức bình quân thế giới. Năm 2018, tỷ lệ tự túc lương thực của Trung Quốc đạt trên 95%.

Là một nước lớn đang phát triển chiếm 1/5 dân số thế giới, nuôi sống mình chính là đóng góp quan trọng đối với thế giới. Nhưng trong khi dựa vào sự phát triển của mình, Trung Quốc còn không ngừng tăng cường mở cửa đối ngoại và hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực cho an ninh lương thực thế giới.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đã coi lúa lai là công nghệ lựa chọn hàng đầu cho các nước đang phát triển giải quyết vấn đề thiếu lương thực. Điều này đủ để minh chứng Trung Quốc đã thể hiện sự đảm đương và đóng góp của nước lớn trong giải quyết vấn đề thiếu đói trong phạm vị thế giới.