ปธน.จีนกับมองโกเลียส่งสาสน์ยินดี 70 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตสองประเทศ
 การเผยแพร่:2019-10-17 15:48:05   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกับนนายคัลต์มา บัตทุลกา ประธานาธิบดีมองโกเลียส่งสาสน์อวยพรแสดงความยินดีถึงกัน เนื่องในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-มองโกเลียครบรอบ 70 ปี

นายสี จิ้นผิง กล่าวในสาสน์ว่า จีนกับมองโกเลียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดต่อกัน มองโกเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตแต่แรกสุดกับจีน ในช่วง70ปีมานี้ สองประเทศได้ยืนหยัดทิศทางความร่วมมืออย่างมีไมตรีจิตต่อกัน ร่วมกันผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ฉันเพื่อนบ้านอันดี นำผลประโยชน์สุขที่แท้จริงมาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศ

นายคัลต์มา บัตทุลกากล่าวในสาสน์ว่า ขณะนี้ ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั่วด้านระหว่างมองโกเลียกับจีนประสบผลงานในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนสองประเทศ และมีบทบาทสำคัญต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคนี้ ตนยินดีใช้ความพยายามร่วมกันกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพื่อส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

วันเดียวกัน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกับนายอัคห์นากิน คุห์เรลซุคห์ นายกรัฐมนตรีมองโกเลียก็ได้ส่งสาสน์แสดงความยินดีถึงกันด้วย นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวในสาสน์ว่า ภายใต้สถานการณ์ใหม่นี้ จีนยินดีร่วมกับมองโกเลีย ผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์สองประเทศต่อไป และสร้างความผาสุกมากยิ่งขึ้นให้กับประชาชนสองประเทศ ส่วนนายอัคห์นากิน คุห์เรลซุคห์ กล่าวในสาสน์ว่า มองโกเลียยินดีร่วมกับจีนส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์สองประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือกันในระดับภูมิภาค และเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองประเทศ (Yim/kt)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น