“กวางสี” เริ่มเข้าสู่ช่วง “เกี่ยวข้าวเจ้า”
 การเผยแพร่:2019-10-21 15:40:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ใกล้จะถึงวันเทศกาลซวงเจี้ยง(น้ำค้างแข็ง)แล้ว ข้าวเจ้าที่ออกรวงสุกช้ากว่าจำนวน 62,500 ไร่ในเมืองเฮ่อโจว เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสีเริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยว รวงข้าวสีทองตัดสลับกับแปลงผักสีเขียวเป็นภาพอันสดชื่นสวยงาม ยามที่รถไฟสายกุ้ยหยาง-กวางเจาวิ่งผ่าน เสมือนมังกรสีเงินที่เหินทะยานไปอย่างรวดเร็ว เพิ่มความตื่นตาอลังการ (Yim/Ping/Cui)

\

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น