บทวิเคราะห์: การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีคุณภาพมากขึ้น
 การเผยแพร่:2019-10-22 15:40:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ภายใต้เบื้องหลังความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อัตราการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนก็ชะลอตัวลงด้วย แต่ยังคงอยู่ในช่วงที่สมเหตุสมผล จีนมีความมั่นใจ และขีดความสามารถในการประกันให้เศรษฐกิจมหภาคบรรลุตามเป้าที่กำหนดไว้ พิจารณาจากดัชนีทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ แล้ว หากการเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ปรับปรุงภาวะนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น การพัฒนามีคุณภาพสูงขึ้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมีการขึ้นลงบ้างก็เป็นที่ยอมรับได้ โลกจะมีความมั่นใจต่ออนาคตของเศรษฐกิจจีน

บทวิเคราะห์เน้นว่า ไม่เพียงแต่ดูในระยะใกล้ ยังจะต้องมีวิสัยทัศน์ยาวไกล โครงสร้างเศรษฐกิจจีนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น การพัฒนามีคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้น การที่เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี จะเป็นการพัฒนาระยะยาวที่ไม่เปลี่ยนแปลง (Bo/LR/Ci)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น