จีนเตรียมแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเยาวชนสองฉบับ
 การเผยแพร่:2019-10-22 15:42:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติของจีนเริ่มพิจารณา “ร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเยาวชน” “ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเยาวชนผู้กระทำผิดกฎหมาย” เมื่อทศวรรษ 1990 จีนประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเยาวชนสองฉบับนี้ และมีการแก้ไขปรับปรุงกล่าสุดเมื่อ 7 ปีก่อน การแก้ไขปรับปรุงครั้งนี้จะเพิ่มเติมมาตราที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในด้านการคุ้มครองเยาวชนและป้องกันเยาวชนผู้กระทำผิดกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเยาวชนอยู่ในหมวดกฎหมายรวมด้านการคุ้มครองเยาวชนของจีน ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์ของเยาวชน หลักการขั้นพื้นฐานของการคุ้มครองเยาวชนเป็นต้น ร่างกฎหมายที่ปรับในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมมาตราเชิงหลักการสำคัญหลายประการ โดยเพิ่มเติมจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน (Han/Dan/Bo)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น