ทิเบตจัดตั้งสมาคม“หยุดมลพิษสีขาว”
 การเผยแพร่:2019-10-22 15:50:23   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 20 ตุลาคม เขตปกครองตนเองทิเบตจัดพิธีเปิดป้าย “สมาคมหยุดมลพิษสีขาว(ถุงพลาสติก)” ที่สวนสาธารณะปินเหอ เมืองลาซ่า หลังได้รับการอนุมัติจากทางการทิเบตเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยจะเป็นองค์กรที่เน้นถึงการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ภาวะนิเวศ รณรงค์หลีกเลี่ยงมลภาวะจากการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่มุ่งหวังกำไร ปัจจุบัน มีอาสาสมัครกว่า 100 คน (Yim/Ping/Cui)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น