ปราสาทโบราณ ณ มณฑลซานซี
 การเผยแพร่:2019-11-01 13:34:17   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

\

ภาพมุมสูง “ประสาทโบราณเซียงอี้ว์” ในอำเภอชิ่นสุ่ย  มณฑลซานซี  ที่ถ่ายด้วยโดรนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา

\

อนึ่ง ปราสาทโบราณเซียงอี้ว์ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง  ถือเป็นตัวแทนประสาทโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำชิ่นเหอ ประกอบด้วยกำแพง คูเมือง และบ้านเรือนที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน กลายเป็นปราสาทที่มีรูปลักษณ์เฉพาะตัว (Yim/Zhou/Cui)

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น