มณฑลเหอเป่ยขุดพบ“ศิลาจารึกราชวงศ์ชิง”
 การเผยแพร่:2019-11-01 13:39:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ป้ายหินโบราณ “บันทึกการบูรณะซ่อมแซมสถานศึกษาถังหยาง” ถูกขุดพบที่หมู่บ้านต้าเจี่ย  อำเภอซินเหอ  มณฑลเหอเป่ย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา หน่วยงานอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุอำเภอซินเหอ  มณฑลเหอเป่ย ได้ขุดพบศิลาจารึกสมัยจักรพรรดิกวงซี่ว์(กวงสู)แห่งราชวงค์ชิง บันทึกประวัติความเป็นมาและกระบวนการบูรณะซ่อมแซมสถานศึกษา ซึ่งห่างจากวันนี้ประมาณ 137 ปี (Yim/Zhou/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น