เขตชุ่มชื้นปาหลี่คุน เขตซินเกียงรับรองนกอพยพจำนวนมหาศาล
 การเผยแพร่:2019-11-04 16:17:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นมา อากาศเขตภาคเหนือของจีนเริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่อง เขตชุมชื้นปาหลี่คุน เขตซินเกียงรับร้องนกอพยพจำนวนหลายหมื่นตัว ซึ่งไปหาอาหารและพักอยู่อาศัย

เขตชุ่มชื้อปาหลี่คุนมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1หมื่นตารางกิโลเมตร มีทัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยที่ดีสำหรับสัตว์ป่าต่างๆ (Bo/Sun)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น