ไทยจัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนอาเซียนประจำปี 2019
 การเผยแพร่:2019-11-04 16:22:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

ไชน่ามีเดียกรุ๊ปรายงานว่า ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน มีการจัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนอาเซียนประจำปี 2019 ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี

\

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ชี้นำทิศทางความร่วมมือในยุค 4.0 ของอาเซียน ส่งเสริมให้สมาชิกอาเซียนเปลี่ยนรูปแบบจากเศรษฐกิจส่งออกดั้งเดิมเป็นการค้ารูปแบบใหม่ ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและแนวคิดนวัตกรรมแทนแนวคิดการค้าและการลงทุนแบบเดิม เพื่อให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หวังว่าสมาชิกอาเซียนจะสามารถก้าวทันโลกที่เปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเจริญและความก้าวหน้าพร้อมกัน

ประเด็นหลักของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือ “ช่วยเหลืออาเซียนในยุค 4.0” เพื่อเตรียมการให้กับอาเซียนก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Bo/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น