> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
"Động lực Trung Quốc " tiếp tục thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thế giới loại hình mở
 Mới nhất:2019-11-05 18:35:33   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

\

Ngày 5/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu đề dẫn mang tên “Mở cửa hợp tác, cùng chung vận mệnh” tại Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 2, đề xuất ba sáng kiến thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế, tuyên bố 5 biện pháp quan trọng tiếp tục thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao hơn, tiếp thêm “động lực Trung Quốc” nhiều hơn cho cùng xây dựng nền kinh tế thế giới loại hình mở, thúc đẩy kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, thể hiện trách nhiệm và đảm đương của nước lớn.

Mở cửa là tiêu chí rõ rệt của Trung Quốc đương đại, tổ chức hội chợ triển lãm nhập khẩu là hành động quan trọng của Trung Quốc chủ động mở cửa thị trường với thế giới. “Thị trường Trung Quốc rộng như vậy, hoan nghênh các bạn đến khám phá”, đây là lời mời nhiệt tình của Chủ tịch Tập Cận Bình với thế giới tại Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ hai. Đứng trên khởi điểm lịch sử mới, cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ ngày càng rộng mở, cũng là dũng khí và đảm đương nhìn nhận và nắm bắt tương lai của một nước lớn có trách nhiệm.