> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Công bố “Nhận thức chung Thượng Hải về ‘Sự phát triển của Trung Quốc trong 70 năm qua và Cộng đồng cùng chung vận mệnh nhân loại’ ”
 Mới nhất:2019-11-07 17:49:32   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Phân Diễn đàn “Sự phát triển của Trung Quốc trong 70 năm qua và Cộng đồng cùng chung vận mệnh nhân loại” của Diễn đàn Kinh tế quốc tế Hồng Kiều lần thứ 2 ngày 5-6/11 đã diễn ra tại Thượng Hải. Diễn đàn đã đạt được “Nhận thức chung Thượng Hải về ‘Sự phát triển của Trung Quốc trong 70 năm qua và Cộng đồng cùng chung vận mệnh nhân loại’ ”, nêu rõ đối mặt với nhiều thách thức như chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa bá quyền, v.v., mở cửa bao trùm, hợp tác cùng thắng mới là con đường duy nhất để ứng phó thách thức; Trung Quốc đề ra quan niệm cùng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh nhân loại, đóng góp quan trọng cho ngưng tụ các bên siết tay ứng phó thách thức mang tính toàn cầu, mưu cầu sự phát triển bền vững của loài người.

Đại diện giới tham vấn và giới báo chí Trung Quốc và nước ngoài đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 400 người đã giam dự diễn đàn.