มหาวิทยาลัยไคโรของอียิปต์จัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีน“วันสถาบันขงจื๊อ”
 การเผยแพร่:2019-11-08 16:18:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เที่ยงวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยไคโร จัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีน “วันสถาบันขงจื๊อ” โดยการแสดงที่มีรูปแบบหลากหลายดึงดูดผู้ชมได้จำนวนมาก

\

นายหวาง เอินเจี้ย อธิการบดีฝ่ายจีน สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยไคโร กล่าวว่า ปีนี้ เนื่องในโอกาสจีนก่อตั้งสถาบันขงจื๊อในต่างประเทศครบ 15 ปี และในโอกาสสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยไคโรก่อตั้งขึ้นครบ 12 ปี  การจัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมจีนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายอิทธิของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยไคโร เพิ่มพูนความเห็นพ้องต่อสถาบันขงจื๊อของนักเรียนอียิปต์ และเพื่อให้นักเรียนอียิปต์จำนวนมากยิ่งขึ้นเข้าใจวัฒนธรรมจีน (Tim/zheng)

\

\

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น