เซี่ยงไฮ้จัดฟอรั่มเศรษฐกิจนานาชาติหงเฉียว ครั้งที่ 2 ระดมพลังขับเคลื่อนการเปิดประเทศ-สร้างนวัตกรรม
 การเผยแพร่:2019-11-08 16:29:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ฟอรั่มเศรษฐกิจนานาชาติหงเฉียว ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน โดยมีผู้แทนจากทั้งจีนและต่างชาติกว่า 4,000 คน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ และการคุ้มครองระบบการค้าพหุภาคี  อันเป็นการประสานเสียงกับงานเจรจาเชื่อมการค้า ที่จัดขึ้นในงานมหกรรมนำเข้านานาชาติจีน ครั้งที่ 2 เพื่อตอกย้ำถึงสัญญาณ “การเปิดประเทศและสร้างนวัตกรรม  ร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน”

ฟอรั่มเศรษฐกิจนานาชาติหงเฉียว เป็นเวทีเจรจาระดับสูงของวงการการเมืองและธุรกิจทั่วโลก เน้นหารือประเด็นสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์ การปฏิรูปองค์การการค้าโลก พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ ในครั้งนี้ มีการเชิญผู้บรรยายระดับแนวหน้าทั้งจีนและต่างชาติกว่า 60 คน กล่าวปาฐกถาอภิปรายการปรับปรุงระบบการบริหารเศรษฐกิจโลก  ตลอดจนนำเสนอ “ปัญญาหงเฉียว” ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกด้วยดี (LFZYPTS)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น