เขตเหยียนชิ่งของปักกิ่งจัดสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่บ่งชี้อันตรายทางกายภาพ
 การเผยแพร่:2019-11-12 16:51:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 9 พฤศจิกายน การสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่บ่งชี้อันตรายทางกายภาพ จัดขึ้นที่เขตเหยียนชิ่ง ของกรุงปักกิ่ง  โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์ในด้านนนี้ ประมาณ 100 คน ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ วิธีการในรูปแบบใหม่ การประยุกต์ใช้และรูปแบบใหม่ด้านการบ่งชี้อันตราย

ในงานสัมมนา สถาบันวิจัยการบ่งชี้อันตราย จื้อเหลียน จงกวนชุน ของปักกิ่ง เป็นผู้เริ่มต้นการประชุม  และสถาบันแห่งนี้เป็นผู้รวบรวมองค์กรและวิสาหกิจในแวดวงกว่า 40 แห่ง จัดตั้งสหพันธ์อุตสาหกรรมการบ่งชี้อันตรายจงกวนชุน และจัดตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มีสมาชิก 16 คน ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการด้านภัยพิบัติทางธรณีวิทยา การตรวจวัดและการสัมผัสระยะไกล

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยแห่งนี้และคณะกรรมการบริหารสถาบันเหยียนชิ่ง จงกวนชุนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในอนาคต ทั้งสถาบันจื้อเหลียนและสหพันธ์จะใช้ความได้เปรียบในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดำเนินงานวิจัย การใช้และการนำร่องผลงานทางด้านเทคโนโลยีการตรวจวัดภัยพิบัติ  การป้องกันและบรรเทาภัยเป็นแบบอุตสาหกรรมในเขตเหยียนชิ่ง   ยกระดับการบริการสำหรับงานโอลิมปิคฤดูหนาวของเขตเหยียนชิ่ง  ส่วนเขตเหยียนชิ่ง ก็จะให้บริการที่มีคุณภาพตามความต้องการ และสร้างแพลตฟอร์มช่วยวิสาหกิจใช้ผลงานด้านการบำบัดภาวะนิเวศ ป้องกันและบรรเทาภัยให้เป็นประโยชน์

สถาบันวิจัยการบ่งชี้อันตราย จื้อเหลียน จงกวนชุนตั้งขึ้นที่เขตเหยียนชิ่งเมื่อเดือนเมษายนปีนี้  ดำเนินงานวิจัยทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาภัย ตลอดจนการตรวจวัด เตือนภัยและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและภัยพิบัติ (Bo/LR/Zheng)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น