ตระการตา! ป่าหูหยางในเขตทะเลทรายจีน
 การเผยแพร่:2019-11-13 17:02:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ช่วงนี้ ป่าต้นหูหยาง บริเวณตอนปลายลุ่มแม่น้ำ “ถาหลี่มู่”  ในเขตปกครองตนเองซินเจียง ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่าม ปรากฏทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามมาก จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนได้ทุ่มเทกำลังอย่างมากในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำ“ถาหลี่มู่”  ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านทะเลทรายทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ทำให้ระบบนิเวศโดยรอบลุ่มแม่น้ำสายนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ป่าต้นหูหยางในตอนปลายลุ่มแม่น้ำได้ปรากฏทิวทัศน์ธรรมชาติงดงามอย่างที่เห็น (yim/cai)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น