เปิดตัวมาสคอตเอเชียนบีชเกมส์-นับถอยหลังหนึ่งปีจัดงาน
 การเผยแพร่:2019-11-29 17:42:46   ดูความถี่:0 แหล่ง:CCTV

ซีซีทีวี รายงานว่า วันที่ 28 พฤศจิกายน ที่กรุงปักกิ่งและเมืองซานซ่า มณฑลไหหลำ มีการจัดพิธีเริ่มต้นนับถอยหลัง 1 ปี และเปิดตัวมาสคอตงานกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ปี 2020

\

“ย่าย่า” มาสคอตของงานกีฬาฯ ครั้งนี้ได้เปิดตัวที่กรุงปักกิ่งและเมืองซานย่าพร้อมกัน โดยมีลักษณะเป็นกวางไหหลำ ซึ่งได้รับสมญาว่า “เทพประจำเกาะไหหลำ” แต่งกายในชุดกีฬาที่ประดับด้วยตราสัญลักษณ์เอเชียนบีชเกมส์ ตกแต่งด้วยลวดลายเกี่ยวกับทะเลและสัญลักษณ์ประจำชนเผ่าหลี ส่วนคำว่า “ย่าย่า” หมายถึง “เมืองซานย่า”  และ “เอเชีย” ซึ่งแสดงว่า เมืองซานย่าเชื่อมต่อกับเอเชียและโลก  ตลอดจนเป็นการแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของเมืองซานย่าและมณฑลไหหลำ

\

งานกีฬาฯ ครั้งนี้ จะจัดขึ้นที่เมืองซานย่า ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 6 ธันวาคม ปี 2020 (Tim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น