> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Giá thịt lợn Trung Quốc đã giảm 16,5% so với đầu tháng 11-Dự kiến cả năm nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm chế từ thịt lợn vượt 3 triệu tấn
 Mới nhất:2019-11-29 17:46:57   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố như số lượng lợn hơi tăng trở lại so với tháng 10, số lượng thịt lợn đông lạnh trên thị trường tăng, nhập khẩu thịt lợn tăng, v.v, giá thịt lợn Trung Quốc giảm rõ rệt, các cơ quan liên quan như Bộ Thương mại Trung Quốc, v.v. còn sẽ áp dụng biện pháp tích cực, làm dịu sự bấp bênh của giá thịt lợn trên thị trường, đảm bảo thị trường thịt cung ứng tương đối ổn định. Dự kiến cả năm Trung Quốc nhập khẩu thịt lợn và các chế phẩm từ thịt lợn vượt 3 triệu tấn.

Ngày 28/11, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, giá thịt lợn Trung Quốc đã giảm 16,5% so với đầu tháng 11. Trung Quốc sẽ khuyến khích tăng cường nhập khẩu, tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu mở rộng nguồn nhập khẩu đa nguyên hóa, tích cực tăng nhập khẩu các loại thịt chất lượng tốt.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan còn sẽ tăng cường hướng dẫn thông tin, kịp thời công bố thông tin liên quan đến thị trường thịt lợn.