เกาะไหหลำ: เวทีความร่วมมือด้านภาพยนตร์ใหม่ระหว่างจีน-ต่างประเทศ
 การเผยแพร่:2019-12-03 16:13:52   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ขณะนี้ เทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศเกาะไหหลำ ครั้งที่ 2 กำลังจัดขึ้นที่เมืองซานย่า โดยมียุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาที่จะจัดฉายภาพยนตร์ทั่วทั้งเกาะตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสชมและส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรม บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์หลายคนของจีนและต่างชาติ กล่าวว่า เทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศเกาะไหหลำเป็นเทศกาลภาพยนตร์ใหม่ของจีน ช่วยให้ไหหลำเป็นเวทีใหม่ด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศทั่วโลก

\

ไหหลำใช้ประโยชน์จากการเป็นเกาะในทะเล เปิดให้ประชาชนชมภาพยนตร์ริมชายหาดฟรี ขณะเดียวกัน เกาะไหหลำยังมุ่งมั่นจัดเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศให้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งนักวิชาการ รวมไปถึงประชาชนจีนและต่างชาติ พร้อมจัดขึ้นอีกทุกปีในอนาคต (Tim/Chu/Zi)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น