หาดใหญ่จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทย มาเลเซียและพรรคคอมมิวนิสต์มลายา
 การเผยแพร่:2019-12-03 16:27:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม งานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทย มาเลเซียและพรรคคอมมิวนิสต์มลายา จัดขึ้นที่ที่โรงแรมลีการ์เด้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้แทนของทั้ง 3 ฝ่ายดังกล่าว รวมทั้งทายาทของวีรชนผู้ล่วงลับทั้งหมด 880 คนเข้าร่วมงาน ร่วมกันรำลึกวีรกรรมและคุณงามความดีของวีรชนทุกฝ่ายที่ลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อ 30 ปีก่อน

\

สนธิสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทย มาเลเซียกับพรรคคอมมิวนิสต์มลายาฉบับนี้ สินสุดสงครามกลางเมืองที่ต่อเนื่องกันยืดเยื้อมากว่า 30 ปี ทำให้สันติภาพและการพัฒนาบังเกิดขึ้นในพื้นที่ข้างเคียงของประเทศไทยและมาเลเซีย ชาวไทย ชาวมาเลเซียและชาวพรรคคอมมิวนิสต์มลายาที่เกี่ยวข้อง ได้รับการจัดสรรที่อยู่ที่ทำกินในบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส และกลายเป็นชุมชนตัวอย่างของความสงบสุขจนกระทั่งทุกวันนี้

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น