โซลจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ครั้งที่ 12
 การเผยแพร่:2019-12-17 15:27:28   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 15 ธันวาคม การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ครั้งที่ 12 จัดขึ้นที่กรุงโซล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสามประเทศ ผู้แทนจากรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมเห็นพ้องต้องการว่า จะยื่น “แถลงการณ์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมความสุขและสุขภาพของผู้สูงอายุระหว่างจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้” ให้กับที่ประชุมผู้นำจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ เพื่อดำเนินการพิจารณา พร้อมได้ลงนามใน “แผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดและเกิดโรคระบาดใหม่ระหว่างจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้” นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ผ่าน “แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ครั้งที่ 12” อีกด้วย (Bo/Ldan/Dan)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น