ไตรมาส 4 ปี 2019 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมั่นคง
 การเผยแพร่:2020-01-09 15:46:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน

\

ไชน่ามีเดียกรุ๊ปรายงานว่า วันที่ 8 มกราคมที่กรุงปักกิ่ง มีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนทั้งแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงและมาเก๊า ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 โดยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ที่ 103.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ดัชนีสาขาอื่นๆ ยังแสดงว่า ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การว่าจ้างและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคชาวจีนแผ่นดินใหญ่นั้น ล้วนอยู่ในขอบเขตที่น่าชื่นชม โดยความเชื่อมั่นต่อการลงทุนและการซื้อบ้านเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการว่าจ้างเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ส่วนความเชื่อมั่นต่อการใช้ชีวิตยังคงดีเหมือนเดิม แต่ความเชื่อมั่นต่อราคาสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว แต่ใกล้เคียงกับเดือนที่แล้ว

อนึ่ง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้ง 6 สาขา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ การว่าจ้าง ราคาสินค้า การใช้ชีวิต การซื้อบ้านและการลงทุน มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 200 หากมากกว่า 100 แสดงว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นเชิงบวก (Yim/Cui/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น