> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Năm 2019 Tân Cương TQ triệt để kết thúc lịch sử người nghèo ở nhà ổ chuột
 Mới nhất:2020-01-09 18:31:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tin Đài chúng tôi: “Báo cáo công tác Chính quyền” năm 2020 của Khu Tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Trung Quốc chỉ rõ, năm 2019, Tân Cương ra sức bù lấp mảng yếu của an toàn nhà ở và nước sạch, dốc sức thực thi công trình cải tạo nhà ổ chuột, nhà ở an toàn của 9355 hộ dân còn lại toàn bộ khánh thành và dọn vào ở, triệt để kết thúc lịch sử người nghèo ở nhà ổ chuột; đẩy nhanh thực thi công trình củng cố và nâng cấp an toàn nước sạch nông thôn, giải quyết vấn đề an toàn nước sạch cho 346 nghìn dân.

Năm 2020, toàn khu tự trị Tân Cương sẽ thực hiện thoát nghèo cho 165 nghìn người dân nghèo khó, 560 làng nghèo, 10 huyện nghèo còn lại theo đúng thời hạn, đảm bảo người dân nghèo khó nông thôn toàn bộ thoát nghèo, xóa bỏ nghèo khó tuyệt đối theo tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo Tân Cương cùng cả nước bước vào xã hội khá giả toàn diện