> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tỷ lệ cơ giới hóa canh tác, trồng trọt, thu hoạch hoa màu Trung Quốc vượt 70%
 Mới nhất:2020-01-09 18:33:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Năm 2019, Bộ Nông nghiệp-Nông thôn Trung Quốc đẩy nhanh thúc đẩy công tác chuyển đổi mô hình và nâng cấp cơ giới hóa nông nghiệp, tỷ lệ cơ giới hóa tổng hợp canh tác, trồng trọt, thu hoạch hoa màu cả nước vượt 70%, thực hiện trước một năm mục tiên “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13”, sản xuất ba loại lương thực lúa mì, lúa nước, ngô cơ bản thực hiện cơ giới hóa.

Người phụ trách hữu quan của Bộ Nông nghiệp-Nông thôn cho biết, năm 2019 Bộ này đi sâu thực thi hành động thúc đẩy cơ giới hóa cả quá trình trong sản xuất cây trồng chủ yếu, xây dựng 153 huyện cơ giới hóa hoàn toàn; ủng hộ khôi phục nuôi lợn hơi; đẩy nhanh thúc đẩy cơ giới hóa hoàn toàn trong sản xuất mía đường, đẩy nhanh phát triển cơ giới hóa nông nghiệp tại khu vực đồi núi và khu vực nghèo khó; hoàn thành 36 nhiệm vụ công tác xóa nghèo bằng cơ giới hóa nông nghiệp trong cả năm, thúc đẩy khu vực nghèo khó không ngừng nâng cao năng lực sản xuất tổng hợp nông nghiệp.