> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Lào ký thoả thuận hợp tác đồng nội tệ song phương
 Mới nhất:2020-01-10 18:42:06   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
\

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 9/1 cho biết, được sự phê chuẩn của Quốc vụ viện, ngân hàng Trung ương hai nước Trung Quốc và Lào đã ký thoả thuận hợp tác đồng nội tệ.

Ngày 6/1, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng nhà nước Lào đã ký thoả thuận hợp tác đồng nội tệ song phương, cho phép thanh toán bằng đồng nội tệ của mỗi nước trong tất cả giao dịch thường xuyên và dự án vốn đã mở cửa của hai nước.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, ngân hàng Trung ương hai nước Trung-Lào ký thoả thuận hợp tác đồng nội tệ song phương có lợi cho tiếp tục sâu sắc hợp tác tài chính tiền tệ Trung-Lào, nâng cao mức độ sử dụng đồng nội tệ song phương, thúc đẩy tiện lợi hóa thương mại và đầu tư.