> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
TQ sẽ tiếp tục thực thi chương trình các trường đại học trọng điểm tuyển sinh khu vực nông thôn và nghèo khó trong kỳ thi đại học 2020
 Mới nhất:2020-01-10 18:44:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Bộ Giáo dục Trung Quốc mới đây ra “Thông tư về làm tốt công tác tuyển sinh của các trường đại học năm 2020”. Thông tư nêu rõ, sẽ tiếp tục thực thi chương trình các trường đại học trọng điểm tuyển sinh khu vực nông thôn và khu vực nghèo khó, tăng cường rà soát tư cách, ưu hóa phục vụ thí sinh, thúc đẩy chính sách ưu đãi của chương trình này thực hiện đến nơi đến chốn.

Kể từ năm 2012 đến nay, Bộ Giáo dục Trung Quốc phối hợp các ban ngành hữu quan bắt đầu thực thi chương trình các trường đại học trọng điểm tuyển sinh khu vực nông thôn và nghèo khó, nhằm cung cấp phục vụ tiện lợi, hiệu quả cho học sinh cấp ba khu vực nói trên, tăng thêm cơ hội thi lên đại học trọng điểm của những thí sinh này.

Tính đến tháng 10 năm 2019, chương trình nói trên lũy kế tuyển sinh hơn 570 nghìn học sinh đến từ khu vực nghèo khó.