> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
“Thiên nhãn Trung Quốc” thông qua sự nghiệm thu quốc gia, chính thức đi vào vận hành
 Mới nhất:2020-01-13 18:18:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu đường kính 500 mét (FAST) được tôn vinh là “Thiên nhãn Trung Quốc” ngày 11/1 chính thức mở cửa và đi vào vận hành, trở thành kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất, hơn nữa nhạy cảm nhất thế giới, cũng báo hiệu năng lực quan sát khu vực chưa biết trong vũ trụ của nhân loại sâu hơn, tầm nhìn rộng mở hơn.Từ tháng 10/2017 lần đầu tiên phát hiện hai sao xung đến việc công bố đã phát hiện 102 sao xung tại lễ nghiệm thu quốc gia diễn ra ngày 11/1, số sao xung do “Thiên nhãn Trung Quốc” phát hiện trong hơn hai năm qua đã vượt quá tổng số sao mà nhiều ê-kíp tìm kiếm sao xung ở châu Âu và Mỹ gộp lại.

Mức độ nhạy cảm của “Thiên nhãn Trung Quốc” lớn gấp 3,5 lần so với kính viễn vọng vô tuyến lớn thứ hai thế giới, có thể mở rộng gấp 5 lần thể tích phạm vi không gian tìm kiếm hiệu quả, khiến các nhà khoa học có năng lực phát hiện thiên thể cũng như hiện tượng và quy luật vũ trụ chưa biết nhiều hơn.