WHO ระบุจีนส่งข้อมูลลำดับยีน“ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่”ให้เรียบร้อยแล้ว
 การเผยแพร่:2020-01-14 17:13:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม องค์การอนามัยโลก(WHO) ประกาศว่าได้รับข้อมูลลำดับยีนของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่ได้จากผู้ป่วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสที่ยังไม่อาจระบุสายพันธุ์แน่ชัดได้ในเมืองอู่ฮั่นของจีนแล้ว ทาง WHO ยังระบุว่า ไม่เสนอให้ใช้มาตรการจำกัดการท่องเที่ยวหรือทางการค้าใดๆ ต่อจีน

ทั้งนี้ WHO ออกคำแถลงว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม ได้รับข้อมูลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสที่ยังไม่อาจระบุสายพันธุ์แน่ชัดในเมืองอู่อั่นจากคณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแห่งชาติจีน รวมถึงข้อมูลลำดับยีนไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่ได้จากผู้ป่วยแล้ว ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการวิจัยค้นคว้าเครื่องตรวจสอบโดยเฉพาะของประเทศอื่น

WHO ยังระบุว่า การวิจัยไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ขจัดความเป็นไปได้บางอย่างที่ว่า ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อาดีโนไวรัส โรคซาร์ส และโรคเมิร์ส สำหรับการตรวจสอบและมาตรการรับมือที่จีนได้ใช้โดยเจาะจงต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่พบที่เมืองอู่ฮั่นครั้งนี้ ทาง WHO กล่าวว่า เป็นการตรวจสอบและมาตรการที่มีคุณภาพ

อนึ่ง จากข้อมูลข้างต้นแสดงว่า WHO ไม่เสนอให้ใช้มาตรการทางอนามัยที่เป็นรูปธรรมต่อนักท่องเที่ยว และไม่เสนอใช้มาตรการจำกัดการท่องเที่ยวและการค้าใดๆ ต่อจีน (Dan/Yim)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น