สินค้า TIR งวดแรกที่สำแดงผ่านด่านเมืองอุรุมชีเริ่มส่งออกไปยังต่างประเทศ
 การเผยแพร่:2020-01-17 10:12:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สินค้าTIR(อนุสัญญา TIR เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนในระบบปิดโดยศุลกากร) ที่ผ่านการเปลี่ยนด่านในจีนงวดแรกได้สำแดงที่เขตด่านทางบกนานาชาติในเมืองอุรุมชีเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยถือเป็นการเปิดช่องทางใหม่ของการขยายการเปิดสู่ภายนอกและความร่วมมือกับต่างประเทศ และอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนของเขตซินเจียงและเมืองอุรุมชี

โดยสินค้าอีคอมเมอร์สดังกล่าวมีน้ำหนักกว่า 10 ตัน จำนวน 37,000 ชิ้น ขนส่งจากเมืองเซินเจิ้นไปถึงเขตด่านศุลการกรนานาชาติอุรุมชี หลังจากสำแดงที่ศุลกากรอุรุมชีแล้ว จะออกจากด่านศุลกากรทางบกนานาชาติอุรุมชี และส่งไปถึงด่านคอร์กอส ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่สุดของจีนโดยตรง  เพื่อสำแดงตามแบบการขนส่ง  TIR  ผ่านประเทศคาซักสถาน รัสเซีย เบรารุส โปแลนด์ เยอรมนี จนไปถึงประเทศเบลเยียม คาดว่าจะใช้เวลา 10 วัน

ผู้ดูแลกิจการประกอบการของบริษัทขนส่ง อ้ายเอ่อร์ลอซือ (ซินเจียง)จำกัด  ผู้รับหน้าที่ขนส่งสินค้าระบุว่า เมื่อก่อน การขนส่งสินค้าอีคอมเมอร์สต้องใช้เครื่องบิน ทำให้ต้นทุนสูงมาก ส่วนการขนส่งทางหลวงแบบTIR จะทำให้ต้นทุนลดลงได้ประมาณ 50% (Yim/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น