> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc: Dự án Tesla ở Thượng Hải là hình ảnh thu nhỏ trong ưu hóa môi trường kinh doanh của Trung Quốc
 Mới nhất:2020-01-20 18:06:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 19/1, Người Phát ngôn báo chí Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Mạnh Vĩ chỉ rõ, dự án Tesla ở Thượng Hải, Trung Quốc thực hiện từ khởi công xây dựng đến đưa vào sản xuất và giao sản phẩm chỉ trong một năm, là hình ảnh thu nhỏ trong ưu hóa môi trường kinh doanh của Trung Quốc. Cùng với các nơi Trung Quốc ngày càng coi trọng sự phục vụ, ngày càng ưu hóa môi trường kinh doanh, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp sẽ càng tiện lợi hơn.

Bà Mạnh Vĩ cho biết, Luật Đầu tư doanh nghiệp nước ngoài Trung Quốc và bản hướng dẫn thực thi cùng lúc có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, Bộ luật này cung cấp đảm bảo pháp luật quan trọng cho Trung Quốc hoàn thiện môi trường kinh doanh thị trường hóa, pháp trị hóa và quốc tế hóa.

Bà Mạnh Vĩ cho biết, Trung Quốc quán triệt coi trọng như nhau, đối xử bình đẳng với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Chính quyền các cấp cần phải làm tốt công việc phục vụ đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư và lợi nhuận của các doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc có thể tự do chuyển ra nước ngoài hoặc chuyển vào Trung Quốc theo pháp luật.