โฆษก กต.จีนยืนยัน การบินพลเรือนจีนจะไม่หยุดให้บริการ
 การเผยแพร่:2020-02-07 22:12:30   ดูความถี่:0 แหล่ง:สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน

\

เมื่อเร็วๆ นี้ มีเจ้าหน้าที่บางประเทศเสนอให้พลเมืองประเทศตนออกจากจีนโดยเร็ว เพราะกังวลว่า จีนจะใช้มาตรการจำกัดการเดินทางอีกในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า จนไม่สามารถโดยสารเครื่องบินติดต่อธุรกิจออกจากจีนได้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นางฮั่ว ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนชี้แจงถึงกรณีนี้ว่า

คำกล่าวนี้เป็นการคาดเดาเอาเอง ซึ่งตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างสูงต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนจีนและชาวต่างชาติที่อยู่ในจีน โดยใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างรอบด้านและเข้มงวดที่สุด ซึ่งมีหลายมาตรการได้เกินการเรียกร้องตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกและกฎอนามัยระหว่างประเทศด้วย ปัจจุบัน ความปลอดภัย สุขภาพและการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติที่อยู่ในจีนได้รับการคุ้มครอง การบินพลเรือนจีนก็ใช้มาตรการหลายอย่างที่ได้ผล เพื่อประกันความปลอดภัยและสุขภาพของผู้โดยสาร หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสผ่านการโดยสารเครื่องบินอย่างเต็มความสามารถ จีนหวังว่าทุกฝ่ายมองการแพร่ระบาดของไวรัสและงานป้องกันควบคุมโรคของจีนอย่างใจเย็นและเป็นกลาง ไม่มีปฏิกิริยาเกินควร

นางฮั่ว ชุนหยิงเน้นว่า การบินพลเรือนจีนจะไม่หยุดทำงาน และจีนจะพยายามรับพลเมืองจีนที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศกลับประเทศโดยเร็ว (Yim/Cui/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ