ไชน่าโพสต์ และธุรกิจส่งสินค้าด่วน ร่วมขนส่งสินค้าป้องกันการแพร่ระบาดมากกว่า 10,000 ตัน
 การเผยแพร่:2020-02-10 18:29:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติจีนประกาศว่า จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์  ไชน่าโพสต์ และธุรกิจส่งสินค้าด่วนได้ร่วมขนส่งสินค้าป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เช่น หน้ากาก ชุดป้องกันเชื้อ แว่นตาป้องกัน ยา ยาฆ่าเชื้อ ชุดทดสอบไวรัส และอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมด 10,552 ตัน เพคเกจจิ้ง 4,751 ชิ้น ใช้รถยนต์ขนส่ง 3,331 คัน เที่ยวบินขนส่ง 120 เที่ยว ซึ่งผ่อนคลายสภาพความตึงเครียดการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังประกาศว่า  ธุรกิจจัดส่งด่วนสำคัญของจีนจะทยอยกลับมาทำงานเป็นปกติตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป เพื่อสอดคล้องกับความต้องการที่ขนส่งและจัดส่งด่วนของสิ่งของป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชน ตามแผนการ ในช่วงกลางเดือนนี้ อุตสาหกรรมจัดส่งด่วนจะฟื้นฟูร้อยละ 40 ขึ้นไป ในระดับปกติ ถึงช่วงปลายเดือนนี้ ตามการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสถานการณ์การระบาดของโรค จะยกระดับการจัดส่งด่วนให้มากขึ้อย่างต่อเนื่อง (bo/kt/dan)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น