วันที่ 10 กพ แผ่นดินใหญ่ของจีนเพิ่มผู้ที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2,478 ราย จำนวนของผู้ที่ติดเชื้อได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 7 วัน ยกเว้นมณฑลหูเป่ย
 การเผยแพร่:2020-02-11 17:27:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เว็บไซต์ทางการของคณะกรรมการสุขภาพและอนามัยแห่งชาติจีนประกาศข้อมูลว่า ตั้งแต่ 0—24 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ แผ่นดินใหญ่ของจีนได้รับรายงานเพิ่มผู้ที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2,478 ราย ผู้ป่วยอาหารรุนแรงเพิ่มขึ้น 849 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 108 ราย  ผู้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 3,536ราย

วันเดียวกัน ทั่วประเทศเพิ่มผู้ติดเชื่อไวรัสได้รับการยืนยันจำนวน 381 ราย ลดลงอย่างต่อเนื่องกัน 7 วัน ผู้ที่ได้รับการรักษาให้หายดีและออกจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 716 ราย ได้ยกเลิกการติดตามเฝ้าดูอาการอีก 26,724 คน

จนถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ แผ่นดินใหญ่ของจีนยังมีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จำนวน 37,626 ราย(รวมถึงผู้ป่วยอาการหนัก 7,333 ราย) ผู้ที่ได้รับการรักษาให้หายดีและออกจากโรงพยาบาลรวมถึง 3,996 ราย เสียชีวิตรวม 1,016 ราย ผู้ที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อตามรายงานรวม 42,638 ราย ยังมีผู้ต้องสังสัยติดเชื้ออีก 21,675 ราย ได้ติดตามผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสอย่างใกล้ชิดจำนวน 428,438 ราย และมีผู้ที่ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าดูอาการที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสอย่างใกล้ชิดจำนวน 187,728 ราย

นอกจากนี้ ได้รับรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสที่ได้รับการยืนยันจากฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันรวม 70 ราย โดยฮ่องกง 42ราย(เสียชีวิต 1 ราย) มาเก๊า 10 ราย(รักษาหายดีออกจากโรงพยาบาลแล้ว 1 ราย)และไต้หวัน 18 ราย (รักษาหายดีออกจากโรงพยาบาลแล้ว 1 ราย) (Bo/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น