รพ.ชั่วคราวอู่ชาง เมืองอู่ฮั่น รักษาผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หายดีชุดแรก 28 ราย
 การเผยแพร่:2020-02-12 17:00:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จำนวน 28 ราย ได้รับการรักษาหายดีออกจากโรงพยาบาลชั่วคราวอู่ชาง เมืองอู่ฮั่น เป็นชุดแรก

\

โดยผู้ที่หายดีนี้จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน 4 ประการ ได้แก่ อุณหภูมิร่างกายเป็นปกติต่อเนื่องกัน 3วันเป็นอย่างน้อย, อาการระบบทางเดินหายใจดีขึ้นอย่างเด่นชัด, การถ่ายภาพ CT ปอดแสดงผลว่าอาการอักเสบทุเลาอย่างเห็นผล, การตรวจกรดนิวคลีอิกในทางเดินหายใจเป็นลบต่อเนื่องกันสองครั้ง ซึ่งระหว่างการตรวจสองครั้งนี้ จะต้องเว้นห่างอย่างน้อย 1วัน

\

ทั้งนี้ ขณะออกจากโรงพยาบาล ผู้ที่หายดีจะได้รับใบเตือนข้อควรระวัง และยังจำเป็นต้องแยกตัวอยู่ที่บ้านอีก 14 วัน และอีกหนึ่งเดือนให้หลัง ผู้หายดีเหล่านี้ จะต้องมารับการตรวจอีกครั้ง (Yim/LR/ZDan)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น