บทวิเคราะห์ - เขตชุมชน “กำแพงทรงพลัง” งานป้องกันควบคุมโรคระบาดครั้งนี้ของจีน
 การเผยแพร่:2020-02-13 18:05:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวเน้นว่า เขตชุมชนเป็นกองหน้าสำคัญของงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคครั้งนี้ของจีน และก็เป็นแนวกำแพงป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในสู่ภายนอกที่มีประสิทธิภาพที่สุดด้วย ดังนั้น ทั่วประเทศต่างต้องเสริมบทบาทการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเขตชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้เขตชุมชนกลายเป็นกำแพงที่เข้มแข็งของงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด

อนึ่ง ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นต้นมา ทั่วประเทศตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงท้องถิ่นต่างๆให้ความสำคัญอย่างมากกับบทบาทของเขตชุมชน โดยเขตชุมชนได้ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด ตรวจวัดอุณหภูมิชาวบ้านในเขตชุมชน ทำการลงทะเบียนผู้ที่เข้าออก และบริหารจัดการที่แม่นยำกับผู้ที่ถูกคัดแยกเพื่อเฝ้าติดตามอาการในบ้าน ขณะใช้มาตรการป้องกันควบคุมอย่างเข้มงวด เขตชุมชนทั้งหลายก็ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของชาวบ้านด้วย เช่น เจ้าหน้าที่เขตชุมชนรับหน้าที่ไปช่วยจัดซื้อและขนส่งสิ่งของจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนพิเศษ, ครอบครัวที่ยากลำบาก และผู้ที่ต้องถูกแยกเฝ้าติดตามอาการในบ้าน แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ถือมนุษย์เป็นหลัก

กล่าวได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ เป็นบททดสอบความสามารถของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเขตชุมชนต่างๆ ของจีน และถือเป็นโอกาสส่งเสริมการสร้างสรรค์ระบบบริหารจัดการเขตชุมชนของจีนด้วย เขตชุมชนท้องที่ต่างๆ เพียงแต่ปฏิบัติตามการจัดวางนโยบายของส่วนกลางอย่างจริงจังเข้มงวด พร้อมอาศัยพลังความร่วมมือของมวลชน ก็จะสามารถทำให้เขตชุมชนกลายเป็นกำแพงที่เข้มแข็งให้กับการป้องกันและควบคุมโรคระบาด กลายเป็นแนวป้องกันการระบาดจากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในสู่ภายนอกที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อช่วยจีนเอาชนะเวลาและสร้างเงื่อนไขที่นำชัยมาให้กับสงครามต่อสู้โรคระบาดครั้งนี้ให้ยุติลงโดยเร็ว (yim/kt/dan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น