มณฑลหูเป่ยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 14,840 ราย
 การเผยแพร่:2020-02-13 18:37:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ช่วงเวลาตั้งแต่ 0 นาฬิกาถึงเที่ยงคืนของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ มณฑลหูเป่ยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 14,840 ราย (ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่ตรวจวินิจฉัยตามอาการของโรค 13,332 ราย) ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 242 ราย หายป่วยเพิ่ม 802 ราย

อนึ่ง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการสุขภาพและอนามัยมณฑลหูเป่ยแจ้งว่า ตามประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นจากการตรวจและการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 โดยเจาะจงต่อลักษณะอาการโรคที่มณฑลหูเป่ย คณะกรรมการสุขภาพและอนามัยแห่งชาติจีน สำนักงานกรมการบริหารแพทย์และยาจีนแห่งประเทศจีนได้ร่วมกันตีพิมพ์ “แผนการตรวจรักษาโควิด – 19 (ฉบับทดลองชุดที่ 5 )” โดยได้เพิ่มประเภท “การตรวจวินิจฉัยตามอาการของโรค” ในการตรวจวินิจฉัยผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาที่เป็นมืออาชีพอย่างทันท่วงที และเพิ่มอัตราการรักษาให้หายอีก ตามแผนการใหม่ดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ มณฑลหูเป่ยจัดการตรวจและวินิจฉัยต่อผู้สงสัยติดเชื้ออีกครั้ง และแก้ไขผลการตรวจวินิจฉัยด้วย สำหรับผู้ป่วยใหม่ จะดำเนินการตรวจวินิจฉัยตามกฏเกณฑ์ใหม่ดังกล่าว

จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มณฑลหูเป่ยได้แจ้งจำนวนผู้ติดไวรัสโควิด – 19 ทั้งหมด 48,206 คน (รวมถึงผู้ป่วยที่รับการตรวจวินิจฉัยตามอาการของโรค 13,332 ราย) ซึ่งในจำนวนนี้ เมืองอู่ฮั่นมี 32,994 ราย (รวมถึงผู้ป่วยที่ตรวจวินิจฉัยตามอาการของโรค 12,364 ราย) โดยมณฑลหูเป่ยมีผู้หายป่วยทั้งหมด 3,441 ราย, เสียชีวิตทั้งหมด 1,310 ราย (รวมถึงเมืองอู่ฮั่น 1,036 ราย)

มณฑลหูเป่ย โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่น ยังคงเป็นจุดสำคัญยิ่งในงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จีนกำลังพยายามแก้ไขปัญหาขาดแคลนเตียงผู้ป่วย แพทย์พยาบาล และทรัพยากรการรักษาพยาบาลอยู่ รวมทั้งเร่งการก่อสร้างและขยายโรงพยาบาลเฉพาะด้าน เพิ่มเตียงผู้ป่วยหนัก และเพิ่มความสะดวกด้านการย้ายโรงพยาบาล เพื่อรักษาผู้ติดเชื้ออย่างเต็มกำลัง (Yim/Ldan/Dan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น