> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc đang bàn tháo với nhóm tiền trạm của Tổ chức Y tế thế giới về bố trí công tác liên quan nhóm chuyên gia khảo sát chung
 Mới nhất:2020-02-14 22:30:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 13/2, khi trả lời phỏng vấn trên mạng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng xác nhận, ban ngành hữu quan của Trung Quốc đang bàn thảo với nhóm tiền trạm của Tổ chức Y tế thế giới về bố trí cụ thể việc khảo sát của nhóm chuyên gia chung Trung Quốc-Tổ chức Y tế thế giới.

Ông Cảnh Sảng cho biết, tiền trạm của Tổ chức  Y tế thế giới đến Trung Quốc lần này là nhằm bàn thảo với các ban ngành hữu quan Trung Quốc về bố trí cụ thể việc khảo sát của nhóm chuyên gia chung Trung Quốc-Tổ chức Y tế thế giới. Mục đích chính khảo sát của nhóm chuyên gia chung là đi sâu trao đổi về diễn biến của dịch bệnh và tình hình phòng chống giữa chuyên gia hai bên, để cung cấp ý kiến và kiến nghị cho việc cùng cố gắng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc nói riêng, cũng như các nước khác có dịch bệnh trên toàn cầu nói chung.