จีนใช้มาตรการส่งเสริมภาคการผลิตทั่วประเทศเดินหน้าเต็มที่
 การเผยแพร่:2020-02-20 21:13:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

กลไกการป้องกันและควบคุมร่วมแห่งคณะรัฐมนตรีจีนระบุในการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ว่า ภาคการผลิตทั่วประเทศได้เปิดดำเนินการอย่างจริงจัง และจะใช้มาตรการในหลายด้านส่งเสริมวิสาหกิจสำคัญๆ เพื่อเปิดดำเนินการผลิต สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้มาตรฐานในการควบคุมอัตราการว่างงาน มีการผ่อนปรนเงื่อนไขบังคับในการขอคืนเบี้ยประกันการว่างงานที่ชำระไปแล้วในปีก่อน 50%

ปัจจุบันวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมรายสำคัญในกลุ่มมณฑลเศรษฐกิจหลักของจีน เช่น มณฑลกว่างตง มณฑลเจียงซู และนครเซี่ยงไฮ้ อัตราการเปิดดำเนินการมากกว่า 50% ส่วนวิสาหกิจประเภทการแปรรูปอาหารและน้ำมันจำนวน 37 รายที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้เปิดดำเนินการแล้ว 36 ราย (BO/LING/CAI) 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ