กว่างซีจัดขบวนรถไฟพิเศษส่งผู้ใช้แรงงานกลับไปทำงานที่กวางตุ้ง
 การเผยแพร่:2020-02-20 21:36:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

\

เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์  กลุ่มผู้ใช้แรงงานกำลังรับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานีรถไฟเมืองไป่เซ่อ มณฑลกว่างซี เพื่อโดยสารรถไฟขบวนพิเศษไปยังสถานีรถไฟสายใต้เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ทั้งนี้ จะมีแรงงานจำนวนกว่า 700 คนโดยสารขบวนพิเศษดังกล่าว เพื่อกลับไปทำงานฟื้นฟูการผลิตของกวางตุ้ง (Yim/Lei/Cui)

\

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ