ปธน.“สี จิ้นผิง”ย้ำใส่ใจบุคลากรการแพทย์ ให้มีสุขภาพแข็งแรงเอาชนะการแพร่ระบาดของโรค
 การเผยแพร่:2020-02-20 21:47:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ นี้ ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนมอบนโยบายเฉพาะ ในเรื่องการเอาใจใส่ดูแลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  และย้ำว่า เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เป็นกำลังสำคัญที่สุดในการเอาชนะการแพร่ระบาดของโรค จึงควรเอาใจใส่และดูแลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เป็นพิเศษ ให้การสนับสนุนและประกันในทุกด้าน ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีสุขภาพสมบูรณ์ มีกำลังกายและใจที่เข้มแข็งเพื่อเอาชนะการแพร่ระบาดของโรค

ปธน.สี จิ้นผิงย้ำว่า ควรสั่งการและส่งกำลังบำรุงอย่างถูกต้องและตรงจุด สำหรับเจ้าหน้าที่การแพทย์ ควรใช้มาตรการผ่อนคลายความกดดัน ประกันการดำเนินชีวิต การพักผ่อนที่จำเป็น และให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ควรประกันทีมงานเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในมณฑลหูเป่ย (เมืองอู่ฮั่น) ให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีระเบียบด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิผล รวดเร็วและทันเวลา (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ