ทางการท้องถิ่นของจีนสนับสนุนวิสาหกิจให้ประกอบกิจการตามปกติ
 การเผยแพร่:2020-02-21 19:46:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจในการลดผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิผล ปัจจุบัน ทางการท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศจีน ได้ออกมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจฟื้นฟูการผลิตกลับมาเป็นปกติ โดยโครงการระดับชาติที่สำคัญจำนวนหนึ่งกำลังกลับมาดำเนินการตามปกติอย่างแข็งขัน ขณะที่การป้องกันและควบคุมโรคดำเนินไปด้วยดี

ด้านทางการเมืองอี้วูได้ออกนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการออกเงินช่วยเหลือค่าเหมารถ และเงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานที่เดินทางกลับมาทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจภาคเอกชนและบริษัทที่ประกอบกิจการในเมืองให้กลับมาเปิดทำการเป็นปกติโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดให้น้อยลง (Tim/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ