ทิเบต: ปกป้อง "ตะกร้าผัก" ของประชาชน
 การเผยแพร่:2020-02-21 19:50:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

\

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ชาวบ้านในหมู่บ้านเจียงชุน ตำบลหนานมู่  อำเภอชีว์สุ่ย  เมืองลาซ่า  เขตปกครองตนเองทิเบตของจีน กำลังเก็บผลผลิตผักสดจากแปลงเพาะในเรือนกระจก ทั้งนี้ เพื่อประกันให้อุปทานและราคาผักมีเสถียรภาพ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เขตปกครองตนเองทิเบตได้ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผักสดออกสู่ตลาดอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันก็มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเพื่อให้คำแนะนำในการปลูกผักที่มีวงจรการเติบโตสั้น ให้ผลผลิตสูงและเป็นที่นิยมของประชาชน ไปพร้อมกับการพัฒนาอุปทานของผักในท้องถิ่น(Yim/Lei/Cui)

\

\

\

【原文链接】

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ