จีนออกนโยบายงดเก็บเบี้ยประกันสังคมช่วยวิสาหกิจรับมือโควิด-19
 การเผยแพร่:2020-02-21 23:57:19   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

กลไกร่วมป้องกันและควบคุมของคณะรัฐมนตรีจีน ระบุในการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า จะมีการประกาศใช้นโยบายใหม่หลายประการเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจให้รับมือกับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

นายโหยว จวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรแรงงานและประกันสังคม แถลงว่า “ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 เป็นต้นไป  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในมณฑลต่าง ๆ จะได้รับการยกเว้นชำระเบี้ยประกันสังคม 3 รายการ ได้แก่ เบี้ยประกันการยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยประกันการว่างงาน และเบี้ยประกันการบาดเจ็บจากการทำงาน โดยการยกเว้นเบี้ยประกันดังกล่าว จะมีผลไม่เกิน 5 เดือน ในอีกแง่หนึ่งคือ นโยบายการงดเก็บเบี้ยประกันนี้ จะดำเนินการไปจนถึงเดือนมิถุนายน ส่วนมณฑลหูเป่ยสามารถขยายการงดเก็บเบี้ยประกันครอบคลุมถึงวิสาหกิจทุกประเภทที่มีส่วนในโครงการประกันสังคม” (TIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ