สี จิ้นผิงย้ำ งานป้องกันควบคุมโรคระบาดต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
 การเผยแพร่:2020-02-27 16:14:58   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวว่า สภาพการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของจีนกำลังประสบผลดีในท้องที่ต่างๆ  และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็ไม่อาจวางมือเช่นกัน ในขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดของมณฑลหูเป่ยและเมืองอู่ฮั่นยังคงซับซ้อนและล่อแหลม จึงไม่เพียงต้องเร่งการป้องกันควบคุมไวรัสโควิด-19 ยังต้องรักษาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดำเนินไปได้ด้วย

วันเดียวกัน นายสี จิ้นผิง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน พร้อมกำหนดนโยบายสำคัญในการรับมือระยะใกล้นี้ ซึ่งที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะยังคงต้องใช้ความพยายามและทรัพยากรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ในมณฑลหูเป่ยและเมืองอู่ฮั่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการคุ้มครองสำหรับกลุ่มคนที่ยากที่จะดูแลตัวเอง   อย่างเช่นผู้ที่อยู่ในสถานเลี้ยงดูผู้สงอายุ สถานสงเคราะห์เด็ก โรงพยาบาลผู้ป่วยโรคจิต ตลอดจนต้องให้นายแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่อยู่แนวหน้ามีการป้องกันตนอย่างดี

ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอว่า มีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมการฟื้นฟูการทำงานและการผลิตอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยจะกำหนดนโยบายต่างๆ ช่วยให้พื้นฟูการกลับมาทำงานได้อย่างแท้จริง ปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ สรุปประสบการณ์ที่ผ่านมา กำหนดนโยบายอย่างมีมาตรฐานและให้ใช้เป็นระบบประจำ

การประชุมยังชี้ให้เห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลก ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศที่เกี่ยวข้อง แบ่งปันประสบการณ์ในการป้องกันควบคุม   ประสานงานกับประเทศต่างๆ เพื่อกำหนดแผนการป้องกันไวรัส ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการทูตสาธารณะ ร่วมกันรักษาความมั่นคงทางสาธารณสุขของโลก (Yim/lei/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น