วิสาหกิจอุตสาหกรรมการผลิต 500 อันดับแรกของจีนฟื้นฟูการผลิตในอัตรา 97%
 การเผยแพร่:2020-02-28 16:50:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ผลสำรวจล่าสุดจากสมาพันธ์วิสาหกิจแห่งประเทศจีน พบว่า วิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต 500 อันดับแรกของจีน มีอัตราฟื้นฟูการผลิตและกลับมาประกอบการถึง 97.08%

ผลสำรวจดังกล่าวระบุว่า ในบรรดาวิสาหกิจที่กลับมาดำเนินการผลิตแล้ว อัตราคนงานที่กลับเข้าทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 66.17% อัตราการเปิดสายการผลิตของวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ  เฉลี่ยอยู่ที่ 75.24% และมีกำลังการผลิตเฉลี่ยที่ 58.98% เมื่อมองในภาพรวมแล้ว การฟื้นฟูการผลิตของรัฐวิสาหกิจดีกว่าของเอกชน หากพิจารณาตามสาขาของอุตสาหกรรมแล้ว วิสาหกิจประเภทที่มีการผลิตต่อเนื่อง วิสาหกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก (technology intensive)  และวิสาหกิจที่ใช้ทุนจำนวนมาก (capital intensive) มีอัตราฟื้นฟูการผลิตและกลับมาประกอบการค่อนข้างสูง ขณะที่วิสาหกิจที่ใช้แรงงานจำนวนมากมีอัตราฟื้นฟูการผลิตค่อนข้างต่ำ

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวมาจากการสำรวจวิสาหกิจสมาชิกทางออนไลน์ จำนวน 491 แห่ง (ไม่รวมวิสาหกิจสมาชิก 9 แห่งในมณฑลหูเป่ย) ใน 26 มณฑล เขตปกครองตนเอง และนครที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ซึ่งดำเนินการผลิตครอบคลุมการถลุงโลหะ วัตถุดิบทางเคมี เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี พลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์และอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รวมถึงการผลิตยา เป็นต้น (LFYZTS)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ