จีนเพิ่มการสนับสนุนแก่ธุรกิจร้านอาหาร วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
 การเผยแพร่:2020-02-28 16:51:23   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมแถลงข่าวกลไกป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่า หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำลังเพิ่มการสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่ธุรกิจร้านอาหาร วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น

ขณะนี้ ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศเริ่มกลับมาประกอบการอย่างเป็นขั้นตอน ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากโรคระบาดในครั้งนี้ จะกลับมาฟื้นฟูกิจการได้อย่างไร กำลังเป็นที่จับตามองอย่างกว้างขวาง นายเสี่ยน กั๋วอี้ อธิบดีกรมการค้าการบริการ  กระทรวงพาณิชย์จีน กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวว่า ต้องปฏิบัติตามหลักการ “แบ่งเขตพื้นที่ แบ่งระดับการป้องกันและควบคุมโรคอย่างแม่นยำและตรงจุด” ในเขตพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ ให้ฟื้นฟูระเบียบการผลิตและการดำรงชีวิตอย่างรอบด้าน รวมไปถึงยกเลิกข้อจำกัดที่ไม่เหมาะสม สำหรับเขตพื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง ควรให้งานการป้องกันและควบคุมโรคกับการฟื้นฟูการผลิตเดินหน้าควบคู่กัน  และพยายามลดการอยู่รวมกันของผู้คน ส่วนในเขตพื้นที่ความเสียงสูงยังคงต้องควบคุมอย่างเข้มงวด และค่อย ๆ ฟื้นฟูการผลิต

ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทท่องเที่ยวจำนวนมากเผชิญกับความยากลำบาก นายหลิว เค่อจื้อ อธิบดีกรมบริหารตลาด กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกำลังดำเนินนโยบายคืนเงินประกันคุณภาพการบริการแก่บริษัทท่องเที่ยวทั่วประเทศที่จ่ายเงินประกันคุณภาพการบริการแล้ว โดยเขาอธิบายว่า  เงินประกันคุณภาพการบริการที่จะคืนแก่บริษัทท่องเที่ยวมีวงเงิน 8,000 ล้านหยวน ขณะนี้ คืนไปแล้ว 3,462 ล้านหยวน นโยบายคืนเงินประกันคุณภาพการบริการสามารถลดแรงกดดันทางการเงินของบริษัทท่องเที่ยว นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังมุ่งผลักดันนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการจัดสรรเงินอุดหนุน การใช้นโยบายการเงินที่ได้เปรียบ การลดภาษีอากร การลดต้นทุนประกอบการ และการเพิ่มความสะดวกในการบริหารงาน (LFYZTS)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ