> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Khoản tiền chống dịch Covid-19 của Trung Quốc đã chi vào những việc gì?
 Mới nhất:2020-02-29 18:59:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Nhiều người ví công tác phòng chống dịch Covid-19 như cuộc chiến. Ngoài đội ngũ y bác sĩ, những người tình nguyện tác chiến với vi-rút trên tuyến đầu ra, huy động và sử dụng khoản tiền là chiến trường quan trọng khác để nâng đỡ cuộc chiến này giành thắng lợi.

Tính đến ngày 14/2, ngân sách Trung ương Trung Quốc đã cấp phát 25,29 tỷ Nhân dân tệ để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh, ngân sách địa phương cấp phát 64,86 tỷ Nhân dân tệ, tổng kim ngạch vượt qua 90 tỷ Nhân dân tệ.

Vậy, ngân sách được chi vào những việc gì?

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, lấy tỉnh Giang Tô làm ví dụ, tính đến ngày 16/2, ngân sách các cấp tỉnh Giang Tô tổng cộng cấp phát 4,41 tỷ Nhân dân tệ để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó, ngân sách cấp tỉnh cấp phát 620 triệu Nhân dân tệ. Mỗi một con số được chi tiêu đều là các tấm khiên chặn giữa dịch bệnh và người dân.

Khoản cho vay của ngân hàng được sử dụng vào những lĩnh vực nào?

Khoản cho vay của ngân hàng chủ yếu sử dụng vào lĩnh vực phòng chống dịch bệnh và khôi phục làm việc, khôi phục sản xuất.

Tại tỉnh Quảng Đông, tỉnh lớn về kinh tế, từ ngày 25/1 đến ngày 11/2, ngân hàng của các địa phương ngoài Thâm Quyến ra lũy kế cho vay hơn 60 tỷ Nhân dân tệ. Quảng Đông là tỉnh lớn về ngành sản xuất ở Trung Quốc, có nhiều doanh nghiệp ngoại thương và sản xuất, trong đó, ngành bán buôn, bán lẻ đã vay ngân hàng 12,2 tỷ Nhân dân tệ, các ngành giao thông vận tải, kho vận, bưu chính đã vay ngân hàng 7,6 tỷ Nhân dân tệ, những ngành này cũng là ngành cần khôi phục làm việc, khôi phục sản xuất gấp trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh.

Một số nhân sĩ nghiên cứu cho rằng, trong thời gian chống dịch Covid-19, các bên đã tăng cường đảm bảo về vốn, đưa ra nhiều chính sách tài chính có tính đối tượng, phát huy vai trò tích cực trong việc duy trì ổn định kỳ vọng của xã hội, vực dậy lòng tin của doanh nghiệp.