> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: Phấn đấu sớm thực hiện đột phá trong công tác nghiên cứu phát triển bộ kit xét nghiệm nhanh, thuốc điều trị hiệu quả và vắc-xin
 Mới nhất:2020-02-29 19:07:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 28/2, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng, Trưởng Tiểu ban lãnh đạo công tác ứng phó dịch Covid-19 Trung ương Trung Quốc Lý Khắc Cường đi khảo sát nền tảng ứng phó khẩn cấp cấp Quốc gia về thuốc men và thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, phải tăng cường triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ y tế, phấn đấu thực hiện đột phá trong công tác nghiên cứu phát triển bộ kit xét nhiệm nhanh, thuốc điều trị hiệu quả và vắc-xin.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, phải khẩn trương nghiên cứu phát triển bộ kit xét nghiệm nhanh, chính xác và đơn giản hơn, chuẩn bị sẵn các thiết bị đồng bộ và đào tạo nhân viên, tăng cường năng lực xét nghiệm.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, nghiên cứu phát triển vắc-xin vừa phải khẩn trương đẩy nhanh, sớm sản xuất ra sản phẩm, vừa phải tôn trọng quy luật khoa học, nghiêm khắc tuân theo tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng, huy động các nguồn lực có thế mạnh cùng tiến hành nghiên cứu, đồng thời bám sát định hướng trọng điểm tăng cường hợp tác quốc tế, sớm phát triển thành công vắc-xin an toàn và hiệu quả.