> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc do Trung ương quản lý dốc sức khôi phục làm việc và sản xuất – hoàn thành các đơn đặt hàng quốc tế theo thỏa thuận
 Mới nhất:2020-03-02 19:13:29   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Là người tham dự then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong khi làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc do Trung ương quản lý cũng áp dụng nhiều biện pháp, ứng phó linh hoạt, bảo đảm các dự án ở nước ngoài hoạt động bình thường, tăng cường hợp tác năng lực sản xuất quốc tế, hoàn thành các đơn đặt hàng đảm bảo chất lượng và số lượng theo đúng thời gian thỏa thuận, truyền đi quyết tâm và thực lực mà các doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện cam kết và thỏa thuận với thế giới.

Tính đến nay, tỷ lệ khôi phục làm việc của 48 nghìn công ty con thuộc Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hoa Điện Trung Quốc (CHEC) đạt 91,7%, hiện nay, tỷ lệ khôi phục làm việc của các ngành nghề như dầu mỏ và hóa dầu, viễn thông, điện lực, giao thông vận tải v.v đã vượt quá 95%, thậm chí đạt 100%.