> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Dịch Covid chỉ gây ảnh hưởng tạm thời – Vị trí của Trung Quốc trong chuỗi ngành nghề toàn cầu sẽ tiếp tục được củng cố
 Mới nhất:2020-03-02 19:15:11   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Sau khi bùng phát dịch Covid-19, một số doanh nghiệp ở Trung Quốc đại lục buộc phải ngừng sản xuất, từ đó một số chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng quốc tế đã bị gián đoạn. Một số quan chức Mỹ mượn cớ “kêu gọi” thành lập Liên minh toàn cầu mới, “thoát khỏi sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc”. Nhưng, thông qua phân tích lý tính có thể phát hiện, dịch Covid-19 chỉ gây ảnh hưởng tạm thời, vị trí của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng, chuỗi ngành nghề toàn cầu sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Hiện nay, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu quả thật đang cơ cấu lại theo định hướng thị trường, nhưng sự cơ cấu lại vẫn lấy Trung Quốc làm trung tâm. Trước tiên, cùng với việc Trung Quốc tiến lên phân khúc giá trị cao trong ngành sản xuất, đã tiếp tục tăng cường mối liên hệ về ngành nghề giữa các nền kinh tế châu Á và Trung Quốc, khiến thuộc tính khu vực của chuỗi giá trị toàn cầu được tăng cường, vị trí của khu vực châu Á trong chuỗi ngành nghề, chuỗi giá trị toàn cầu càng được củng cố hơn. Thứ hai, nhu cầu khổng lồ không ngừng gia tăng của Trung Quốc và công cuộc nâng cấp ngành nghề diễn ra liên tiếp đã khiến chuỗi ngành nghề, chuỗi giá trị được bản địa hóa hơn.

Chỉ cần tiếp tục thúc đẩy cải cách, thúc đẩy nâng cấp ngành nghề, mở rộng kích cầu, ưu hóa môi trường kinh doanh, vị trí của Trung Quốc trong chuỗi ngành nghề, chuỗi giá trị toàn cầu sẽ tiếp tục được củng cố. Dịch Covid-19 chỉ làm trì hoãn tạm thời xu hướng Trung Quốc vun đắp chuỗi toàn ngành. Trong thời gian tới, cơ cấu lại ngành ở phân khúc giá trị trung bình thấp tại một số khu vực là hiện tượng không thể tránh khỏi, trong khi đó, tỷ lệ sản phẩm Trung Quốc ở phân khúc trung bình cao trong chuỗi giá trị sẽ không ngừng được nâng cao.